Category Фольклор

Торгой


(жомок) Бир торгой учуп келе жатып эрмендин арасына топусун түшүрүп жиберип; “Эрмен, топумду алып бер “,-десе, эрмен: “Топуңду алып бермек түгүл бүрүмдү көтөрө албай араң турам”,- деп болбой коет. Анда торгой: “Сени эчкиге барып айтпасамбы”-деп эчкиге келип: “Ой эчки, тетиги жерде бүрүн көтөрө албай турган эрменди барып жесең болбойбу?” – дейт.

“Саякбай, Сагымбайдын Манасы менен Бүбү Мариямдын “Айкөл Манасы” түштүк менен түндүк уюлдай”


Коомчулукта болуп аткан “Манас” эпосу боюнча талаш-тартышты чагылдырып келатканыбыз окурмандарга дайын. 25-май күнү да Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясында “Манас” чексиз ойдун ченемсиз күчү” аталыштагы “Манас” эпосу жөнүндө” мыйзам кабыл алынгандыгынын бир жылдыгына арналган симпозиум болуп өттү. Бу жолу ага “Айкөл Манас” он томдугунун автору Бүбү Мариям, аны колдогондор, анын томдуктарынын коомчулукка таралышына каршы чыгып […]

Манасты чуу көтөрбөй, туу көтөрсөк, чыр издебей, сыр издесек


Быйыл Президент А.Атамбаев тарабынан «Үйбүлө, ынтымак, тынчтык жана кечиримдүүлүк жылы» деп жарыяланган эле. Түшүнгөн кишиге 2010-жылдагы окуялардан кийин бул эң маанилүү мамлекеттик жана атуулдук да озуйпа эмеспи. Бирок бул ирет мындай ызы-чууну адаттагыдай саясатчылар, оппозиция лидерлери эмес, айрым интеллигенция өкүлдөрү, болгондо да Улуттук илимдер академиясынын Кыргыз тили жана адабияты институтунун жооптуу кызматкерлери жана Улуттук университеттин […]

Төлгөчү


(жомок) Илгери бир кедей болгон экен. Бир күнү анын аялы: -Сен кожоюнсуңбу, бир жерден ичерге тамак, киерге кийим таап келсең боло. Агартып көйнөк кийбесем, алгылыктуу оокат ичпесем, качанкыга чейин эле эч нерсеге жетинбей, жорудай болуп жүрөмүн,-деп күйөөсүн, жемелейт. – Мен кайдан оокат таап келейин, бирөөлөр мага оокатын бекер бербесе, эмне кыл дейсиң? Айтчы, кандай кылайын? […]

Кара таштардын сыры


(жомок) Өткөн заманда, Ала тоонун боорунда көзгө атар мер-генчи жашаптыр. Анын бараң мылтыгы, зайыбы, Чырак аттуу жалгыз баласынан бөлөк эч нерсеси жок экен. Кийиктин этин жеп, терисин кийим-кечек, төшөнчү кылып жан багышчу. Акыры мергенчи катуу ооруп, төшөккө жатып калды. Баягыдай кийиктин эти жок, эптеп жан багууга туура келди. Кичинекей Чырак атасынын бараң мылтыгы ме-нен кекилик, […]

Кыргызстандын ар бир үйүндө “Манас” жаңырат!


Жалпы кыргыз эли үчүн, өзгөчө Манасты сүйүп угуучулар үчүн абдан заманбап үлгүдөгү жакшы шарт түзүлдү. Эми ар бир кыргыз жараны, азыркы манасчылардын айтуусундагы Манасты үйүндө отуруп көрө алат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, ошондой эле балдардын жана өспүрүмдөрдүн «Сейтек» улуттук борбору менен бирдикте “Айгине” маданий-изилдөө борбору 31-март күнү “Улуу Манас баяны урпактардын оозунда” […]

Миң сырлуу, миң кырлуу ажайып аалам


Кыргызстанда чет элден каржыланган алты миңге жакын өкмөттүк эмес уюмдар бар. Алардын ичинен улуттук өнөрдү колдогону жокко эсе. Бир гана “Айгине” маданий-изилдөө борбору тарабынан кыргыздын улуттук мурастарын сактоо жана өнүктүрүү максатында көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүп келе жатканын билебиз. Ушу боюнча “Айгине” маданий изилдөө борборунун жетекчиси, филология илиминин доктору Гүлнара АЙТБАЕВАны сөзгө тарттык.

Байчечекей


(уламыш) Илгери өткөн заманда короо-короо малы, өрүш бербеген жылкысы, сандыгына батпаган алтын-зери бар бир бай болуптур. Бай сексенге таяп калса да бала көрбөй, «баланын ыңаалаган үнүн укпай, бул жашоодон куу баш өтөмбү» – деп кайгырып жүргөн мезгилде кебезден ак, айдан сулуу, гүлдөн назик, жалгыз чечекей кыздуу болот.