Monthly Archives: Май 2017

Көркөм адабий чыгармалар, котормолор жана усулдук колдонмолор үчүн жарыяланган сынактын Жобосу


Жалпы жоболор 1.1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия (мындан ары – Улуттук комиссия) тарабынан көркөм адабий чыгармалар, усулдук колдонмолор жана котормолор үчүн жарыяланган сынактын жобосу (мындан ары – Жобо) “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди ѳнүктүрүүнүн жана тил саясатын ѳркүндѳтүүнүн улуттук программасынын” жана “Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо […]

Сурамжылоо: ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПТЕРДИ ОКУЙСУҢАРБЫ?


“Санжыра” программсы: Саяк уруусу (видео)


1-бөлүк: http://kabar.kg/kyr/site/assets/files/3890/saiak_uruusu_24_04_17.mp4   2-бөлүк: http://kabar.kg/kyr/site/assets/files/3889/saiak_uruusu_ekinchi_boluk_24_04_17.mp4   «Кабар» КУМА, 24.04.2017-ж.

“Экономика” сабагы эне тилде өтүлөт


Мамлекеттик тил боюнча Улуттук программаны ишке ашырууда КЭУда бир катар олуттуу аракеттер жасалууда. Биздин университетте иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү 2013-жылдын апрель айында башталган. Ректордун буйругу менен кызмат орду ачылган. 2016-жылдын октябрь айынан тартып университетте мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын бөлүм иштейт. Ошондон бери бир катар керектүү документтер, ошондой эле тыштан келген жана сыртка чыгарылган […]

Жүсүп Мамай айтымы жана Балбай Мамайдын кол жазмасы жөнүндө


Жүсүп Мамай айтымын изилдөөнү тереңдетүүдө, биз көбүрөөк Балбай Мамай уулун жана анын кол жазмасын изилдөөнү башкы орунга койсок, «Манастын» түбүн түптөй алабыз. Себеби, «Манастын» 8 бөлүмдүү (сегиз урпак) экенин Балбай Мамай уулу биринчилерден болуп тастыктап, таанып чыккан киши болуп эсептелет. Мындай билимдүү адамга 8 урпактуу «Манастын» айтымы (вариянти) жолукпаса, тигил кийинки 5 бөлүмүн «башка жомоктор […]

Мамлекеттик мекемелерде мамлекеттик тилдин абалы кандай? Унаа жана жол министрлиги


Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жумушчу тобу Кыргыз Республикасынын Унаа жана жол министрлигинде иш кагаздарын жүргүзүүдөгү мамлекеттик тилдин абалы менен таанышып чыгуу жана жардам көрсөтүү максатында текшерүү иштери жүргүзүлдү. Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды: министрликте иш кагаздары мамлекеттик тилде жана расмий тилде жүргүзүлөт. Борбордук аппараттын иши, т.а.  жалпы бөлүмдүн жана кадрлар бөлүмүнүн иш […]

Сөз туралуу сөз


Сүйлөп жатканы эле болбосо, бардык адам эле сөз биле бербейт. Сөз билген адам анын ички поэтикасын, тышкы музыкасын сезет, туят. Сөз билген адам сүйлөсө ал ырдап тургансыйт. Сөз, адамдын ички жигерин аныктап билгизет. Сөз билген, анын баасын, күчүн туйган адам таасын, так сүйлөйт, тандап, таап айтат. Өз учурунда гана айтат. Ага ошол акырын айткан бир […]

“Санжыра”программасы: Кыргыз элинин тарыхый жеңиштери (видео)


1-бөлүк: http://kabar.kg/kyr/site/assets/files/3450/14_04_17.mp4   2-бөлүк: http://kabar.kg/kyr/site/assets/files/3449/14_04_17_ekinchi_boluk_dlia_saita.mp4   «Кабар» КУМА, 17.04.2017-ж.

Залкарлардын тамашалары


Өткөн 19-кылымда Кетмен-Төбөдө залкар өнөрпоздор көп болгон. Ошолорудун арасында Кулуке деген мыкты акын болуптур. Негедир, адабиятчылар тарабынан Эшманбет төкмө тууралуу иликтөөлөр аз. Тили курч Кулуке төкмө акындын өнөрү иликтенбей жазылбай калды. Кулуке төкмө акын тууралу Коргоол акындын бир эскерүүсү бар, ошондон үзүндү. Кетмен-Төбөнүн “Төр жайлоо” деген (“Тер жайлак” деп да аталып келет) Боркемик уруусунун чоң […]

Талас — шаарлардын өрөөнү


Талас Орто Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Талас өрөөнү тээ байыркы сактар, усундар, каӊгүйлүктөр мекендеген тарыхы тереӊге тамырлаган өрөөн. Арча, карагайлуу, ак мөңгүлүү бийик-бийик тоолор, өзөн-өзөндөрдөн күркүрөп аккан суулар, бадалдарды, токойлорду, шалбааларды, талааларды кесип өткөн Талас дарыясы, Батыш менен Чыгышты бириктирип турган Улуу Жибек жолу, өрөөндө көчмөн мал чарбачылыктын, отурукташкан дыйканчылыктын, сооданын, кол өнөрчүлүктүн шаар маданиятынын […]