Monthly Archives: Июль 2015

Kabarordo.kg менен onair.kg сериалдарды кыргызча которо турган долбоор баштады


Kabarordo.kg маалымат сайты жана onair.kg порталы “Сериалдарга кыргыз тилиндеги титрлер” деп аталган биргелешкен долбоорду ишке киргизип жатат. “Көп өлкөлөрдө чет элдик тасмаларга жана сериалдарга эне тилинде титр берүү кадыресе көрүнүш. Көрүүчүлөр мындай учурда алар үчүн кинону көрүүгө гана мүмкүндүк түзүлбөстөн, чет тилин үйрөнүүгө дагы мүмкүндүк түзүлө турганын айтышат. Жана тескерисинче сериалды өз тилинде көрүп, ал […]

Карахандар доору жана Кыргызстан: Эне тилге изги мамиле


Кыргыздардын жана жалпы эле ислам динин кабыл алган түрк элдеринин маданий деңгээлин бөксөртүп элестеткен манкурттар орто кылымдарда деле болгон, азыр да бар. Он кылым илгерки мусулман түрк аалымдарынын эне тилибиздеги көөнөргүс эмгектери азыр да түркөйлүктү ашкерелеп келет. Бейишке чыгуу – тилге карайбы, же ыймангабы? Жакында Фейсбуктан бир ала-тоолук замандаштын оюн окуп калдым. Анда ал “арапча […]

Данияр Исанов. “ЖАН”


(эссе) – Жан деген түбөлүк! Кой, ыйлаба, айланайын! Кайрат кыл! – деди. Карасам, катарымда Сатылган молдо баратыптыр. Менин баятан бери мөгдөп ыйлаганымды көрүп, Сатылган молдо колумдан аяр кармай: – Жан деген түбөлүк! – деди, кайра кайталап, жерди тиктей оор улутунуп. Көздөн жашым көл-шал болуп төгүлүп, асман кулагандай боло түштү ошол мүнөттөрдө. Кыштын кыраан чилдеси болчу. […]

«Педагогикалык технологиялар» аттуу методикалык окуу китептердин катары толукталды


Билим берүү тармагына заманбап зарыл методикалык куралдар жетишсиз болуп жаткандыгы барыбызга белгилүү. Ушундай өксүктүктү эске алып, жаңы 2015-жылдын алдында окумуштуу-методист, педагогика илимдеринин доктору, профессор Рысбаев Сулайман филолог адистиги багытындагы студенттер жана окутуучулар үчүн керектүү «Педагогикалык технологиялар» аттуу 4 томдуу окуу куралын чыгарган эле. Жакында «Кыргыз балдар адабияты: проблемалар, портреттер жана окуп-үйрөнүү маселелери» 5-томдугу жарыяланып алардын […]